top of page

סדנאות

Peonies

כל הסדנאות והקורסים של חכמת הלבנה עוסקים בידע העתיק שהולך ונחשף, בעוצמה הנשית העמוקה ביותר, בעבודה עם הטכנולוגיה המופלאה שיש לנו הנשים בגוף- הרחם והמחזוריות הנשית.

בכל הסדנאות אני משלבת עבודה מעולם השמאניזם, ידע שעובר דרכי ישירות, מסעות חלימה ערה, טקסים ומעגלי שיתוף.

למידע נוסף אודות הסדנאות את מוזמנת להכנס לתתי התפריט תחת סדנאות.

 

 

bottom of page