top of page

חכמת הלבנה: טקס לבנה מלאה

מסע של 13 טקסי לבנה מלאה ברחבי הארץ

לוגו פרחים.png

הוסת היא מתנה שאנו הנשים קבלנו.
ימי הווסת הם השער לעוצמה הפנימית שלך.
החיים בעידן הגברי השכיחו ממך את הידע שנולדת אתו.
אבל הגוף שלך זוכר. הרחם שלך זוכרת.
הידע שמועבר בסדנה לא נמצא בגוגל או בספרים. זהו ידע העובר מאישה לרעותה. מהדהד מרחם לרחם. עד שהאדוות הללו יתעצמו. למען עתיד טוב יותר עבור שבעת הדורות הבאים.
בכל לבנה מלאה אני יוצאת מביתי אשר במצפה רמון ומעבירה את הידע לנשים ברחבי הארץ.
בסדנה נצלול אל מעמקי המים שברחמנו ונפתח שער לעבודה עמוקה עם הרחם, מקור הכל. נלמד את קדושת הימים הללו שניתנו לנו הנשים במתנה וכיצד לעבוד עם עצמת הוסת ברמה הרוחנית למען בריאותינו הנפשית, הרוחנית והפיזית.
*נלמד להשתמש בשער העוצמתי הרוחני שקבלנו כנשים.
*נכין חפץ עצמה שילווה אותנו בימי הוסת ואף לאחר שתקופת הפוריות תחלוף מגופנו.
*נלמד כיצד לרתום ולהשתמש בצורה מדויקת במחזוריות החודשית הנשית שלנו: זמן התמקדות במטרות, זמן ארגון ותכנון, זמן התכנסות, זמן יצירה, זמן שחרור ועוד...
*נלמד כיצד לשלב עבודה רוחנית עוצמתית בימי הוסת.
*נקבל כלים להשיל מעצמנו את המיותר ולזמן עבורנו מציאות בהירה ומדויקת בכל חודש בחודשו.
*נלמד כיצד לשלב כל זאת בחיי היומיום העמוסים שלנו.


הסדנה אינטימית ומספר המקומות מוגבל מאוד.

 

מסע 13 הלבנות המלאות הסתיים.ניתן להזמין טקס לבנה מלאה.

bottom of page