top of page

תכניה רטריט אש ומים

  • מעגלי שיתוף

  • מדיטציות

  • מסעות חלימה ערה

  • טקס אש וטקס חניכה במים

  • השושלת הנשית שלך ואת- נחקור את ההעברה הבין-דורית הנשית ועד כמה היא משפיעה על כל היבטי חיינו. נבחר מה אנו רוצות לקחת ממנה ומה לשחרר ונעבוד ברבדים הנשיים האישיים והקולקטיבים.

  • מתנת המחזוריות הנשית- לימוד המחזוריות החודשית על כל שלביה ברמת הרגשית, הפיזית והרוחנית. נלמד כיצד לרתום את המחזוריות הנשית למען ההתפתחות והבריאות הפיזית, הנפשית והרוחנית שלנו. הסשן כולל ידע עתיק, ידע מתוקשר וידע חדש.

  • תני לאגן לספר לך את הסוד- תכירי את אנטומיה האירוטית שלך, איך להתחבר ולהעצים את  האנרגיה המינית שלך, נדבר על השושלת הנשית של הבושה והאשמה,  טנטרה ואנרגיה מינית. כולל תרגולי נשימה וגוף.

  • תרגול ליבה אירוטי- שילוב של עולמות היוגה, הטנטרה והפילאטיס- סשן תנועה מעורר חושים הכולל נשימות טנטריות, תרגול ועבודה עם רצפת האגן והשריר האירוטי, חיזוק  הליבה דרך הנאה והנעה פיזית אנרגטית ורגשית ולבסוף הרפייה והטמעה.

  • תפילת הגוף- עבודת גוף לאינטגרציה של המסע על כל חלקיו.

  • זמן אינטגרציה ומנוחה

!אני מצטרפת
bottom of page