top of page

מה כדאי לעשות במולד לבנה

  • זמן לרשום את כוונותינו ומטרותינו- לזרוע תכניות לחודש שבפתח

  • זמן לבוננות פנימית ומדיטציה.

  • זמן זריעה ושתילה.

  • לנקות את הבית.

  • לנקות ולחדש את המיקדשה (אלטר/מרחב מקודש)

  • לנקות ולחדש את הגוף עם אמבט מלחים או עיסוי.

  • לשחרר חפץ או בגד ללא שימוש.. או לחילופין לשחרר תכנית או כוונה שלא פועלות.

  • להתנתק מהמטריקס- יום ללא רשתות חברתיות, טלויזיה, אינטרנט.

  • להסתפר, להתחדש.

  • לשהות במקום בו אפשר לראות כוכבים.

bottom of page