top of page
Search

מולד לבנת אייר


מולד לבנת אייר 🌙 זמן לפתוח את היכל הלב. זמן להקשיב ללחש הרוח הגדולה השולחת לנו צפנים ורמזים. אם רק נסכים להקשיב ללחישתה. זמן לפתוח לרווחה את ידינו ולאסוף את המתנות המחכות לפתחנו. זמן לאזן בין הזכרי והנקבי בתוכנו ומחוץ לנו. זמן להשיל. זמן להתרחב. הרבה מעבר למה שנדמה לנו שניתן ומותר. זמן להודות. זמן להתפלל. זמן מימוש החזון.

לבנת חודש אייר נולדת בשבת והיא נושאת עימה רוח חדשה. תנו לה לשאת אתכן אל עבר עצמכן. וכך קורה וכך קורה וכך קורה.

Comments


bottom of page