top of page
Search

לכוון את הירח


AkagenoSaru תמונה של האמנית

כשאנחנו מכוונים את השעון, אנחנו מכוונים אותו בהתאמה לשעון הזמן העולמי כדי להיות מסונכרנים עם האנשים סביבנו. אנחנו מסנכרנים עצמנו אל הזמן, שהוא מושג שהאדם יצר.

כאשר אנחנו מכוונים את עצמנו אל הלבנה, אנחנו מסנכרנים את עצמנו עם כוחות גדולים יותר, כוחות היקום, ולא רק במובן האיזוטרי.

מאז ומעולם חקלאים תיזמנו את זמן השתילה, זמן האסיף וזמן מנוחת האדמה עם הלבנה. בזמן מולד הלבנה, האדמה לחה יותר ומוכנה לזריעה.

ימאים נאלצים לתזמן את נתיבם לפי הגאות והשפל שהלבנה יוצרת.

ישנם מנתחים שלא יקבעו ניתוחים בזמן לבנה מלאה, כי הדימום בגוף רב יותר. הרי נוזלי גופינו מושפעים מהלבנה לא פחות מהאוקינוסים.

ניתן לכוון את עצמנו למופעי הלבנה כדי שנוכל "לשחות עם הזרם" ולהעזר בו ולא נגדו, להעזר בכוחות הקיימים של הלוויין שסובב את הכדור שאנו חיים עליו וכה מושפע ממנו.

כמו שחקלאי זורע זרעים בזמן מולד הלבנה, כך ניתן לכוון את זריעת זרעי כוונותנו לימים סביב מולד הלבנה.

נלמד מתי לתכנן, מתי לבצע, מתי לארגן, מתי להתבונן ולהסיק מסקנות ומתי לנוח מעשייה, בתזמון עם כוחות המשיכה של הלבנה והשפעתה עלינו ועל הכדור המופלא הזה שנקרא ארץ.

לנו הנשים יש מופעי לבנה פנימיים, אשר מהם אנחנו מושפעים לא פחות..המחזוריות הנשית מקבילה למחזוריות הלבנה. בעבר, לפני המצאת התאורה המלאכותית, המחזוריות הזו היתה בתיאום מושלם עם מופעי הלבנה.

כאשר אישה לומדת להשתמש במתנה הזו שקבלה ולעבוד עם המחזוריות הפנימית שלה ולא "נגדה" החיים שלה משתנים בצורה שאין לתאר.

השליחות שלי היא להעביר את הידע הזה לכמה שיותר נשים. בכל לבנה מלאה אני מגיעה לאיזור אחר בארץ ללמד את הידע משנה החיים הזה, ובכל מעגל כזה אני מרגישה מבורכת.

מאחלת לכולנו סינכרון מופלא עם עצמנו, עם הזמן ועם היקום.

Comments


bottom of page