top of page
Search

לבנת יוני המלאה. לבנת ההתמרה


היום הלבנה במלאותה. שוב.

בכל חודש הלבנה המלאה מביאה תדר מסוים. תדר התומך בהתפתחות שלנו ואולי אף בהתפתחות של כל מה שנמצא במערכת השמש שלנו.


לבנת תאומים (שוהה כרגע בתאומים) זו מזמינה אותנו להתבונן בצל שלנו, בדיוק כמו העורב השחור אשר מסתכל בצל שלו, עד אשר הצל השחור בולע אותו. ואין הכוונה במוות. ושחור אינו משהו שלילי בהקשר הזה.

השחור הוא האינסוף. הריק. המקור ממנו הכל נברא.

כדי להגיע אל המקום הזה ולחולל קסמי התמרה עלינו לצלול פנימה. אל הצללים שלנו. לראות את כוליותינו. את השלם. שם השער אל האינסוף.

לשם כך יש צורך בשינוי פרספקטיבה. בהסכמה לראות מעבר לתבניות שנלו. אפילו מעבר לתודעה המוכרת שלנו.

להסכים להרחיב את התודעה שלנו.

להסכים בכלל לאפשרות שניתן להרחיב אותה.

הידיעה של מה שאנחנו חווים כמודעות הינו כל כך צר. יש הרבה הרבה יותר מזה.

לשם כך יש צורך בענווה.

הלבנה מלאה- האור גדל והצללים גדלים. בזכות האור ניתן לראות את הצללים. ולאחר שנתבונן בהם נצלול עמוק יותר, אל מעבר לצללים. אל האין. אל הריק. אל האינסוף. אל רחם הבריאה. הצללים הם רק עוד שער. באינסוף אין אור וחושך.

ישנה רק אחדות.


היבט נוסף שאני חשה חזק מאוד ביחס ללבנה המלאה הזו זה כוחה של קהילה. תראו מה קורה בארצות הברית- קהילה אדירה קמה ויצרה מהומות אשר עלולות לשנות סדרי עולם. רק עוצמה של קהילה יכול ליצר שינוי כה עמוק. רק עוצמה כזו יכולה להלחם בכוחות החושך והפירוד.

אני מזמינה את כולנו להרחיב את מבטנו ואת הכוונה שלנו אל עבר הקהילה שלנו. במעגלים הקטנים והגדולים.


הזמן הזה הינו כמו קפסולה של תנועה ושינוי מואצים. השתמשו בזמן הזה בחוכמה. כדי לגדול, כדי לנוע קדימה, כדי להתמיר את מה שצריך התמרה.

יש כעת מעין רוח גבית קולקטיבית הדוחפת אותנו ואת זרעי רעיונותינו קדימה, אל עבר מימוש. דאו על רוחות השינוי האלו והגביהו עוף.


שבת שלום.

גליה
コメント


bottom of page