top of page
Search

חצי ירח וסודותיו


תמונה מפינטרסט

חצי ירח הזמן בו אנו נמצאים כעת, הלבנה חציה מוארת וחציה חשוכה, מזמין אותנו לשהות במקום של איזון. איזון בין הזכרי לנקבי שבנו. איזון בין האור לבין הצללים שבנו. איזון בין הפנים לבין החוץ. איזון בין עשייה לשהייה. איזון בין המודע לתת מודע. איזון בין קבלה ונתינה. איזון בין רוח לארציות. הכל הרי קיים בתוכנו. החושך והאור, הזכרי הפעיל והנקבי המכיל, היחסים שלנו עם העולם והיחסים שלנו עם עצמנו, עשייה פעילה ושהייה ללא פעולה, המודע והלא מודע, יכולת הנתינה ויכולת הקבלה, החיבור לארצי והחיבור לאלוהי שבנו ומחוץ לנו. זה הזמן לרקוד את הריקוד העדין של האיזון בין כל אלו. זה הזמן לבדוק כמה אנחנו נוכחים בכל אחד מהחלקים הללו, המנוגדים לכאורה, אך המאפשרים לנו להיות שלם, להכיל את כל הקיים בנו בקבלה ואהבה. כמו יין ויאנג, אנו מורכבים מהתמהיל המופלא הזה. ללא אחד לא היה קיים השני. הלבנה במופעה זה מזמינה אותנו להודות על כל הקיים בתוכנו ולשמוח בכל הקיים בנו. גם במה שלכאורה נראה לנו נמוך יותר, או רצוי פחות. כל המופעים הקיימים בתוכנו יחדיו הם השלם שאנו. העבודה שלנו (הסיזיפית לעתים) היא למצא את התמהיל העדין המדויק בין כל אלו. התבוננו בשמיים לעת ערב ואפשרו ללבנה לחבר אתכם אל המקום הזה.

Commentaires


bottom of page