top of page
Search

art br Ruth Sanderson "The moon maidens"

כשקבלת את הוסת הראשונה שלך, איך אמך הגיבה? האם ספרת לה בכלל? סיכוי רב שהיא הגיבה כמו שאימה הגיבה לפניה כשהיא שיתפה אותה. איך היית מרגישה לגבי הוסת שלך אם אימך היתה חוגגת אתך את הרגע החשוב הזה? אם היתה מתייחסת אליך כאל מלכה, אם היתה דמות נשית משמעותית שהיתה מלווה אותך בימי הדימום, בימים המאתגרים של טרום הוסת. הרגע הזה הוא רגע מכונן אשר בוודאי השפיע עמוקות על מערכת היחסים שלך עם הוסת שלך. איזה מסר היית רוצה להעביר לבתך כשיגיע הרגע? הדרך בה תתייחסי לכך תשפיע עמוקות על בתך. הדרך בה את מתייחסת לווסת שלך ולמחזוריות הנשית שלך גם היא משפיעה באופן ישיר על בתך. במודע ולא במודע אנו מעבירות מסרים לילדינו.

בתרבויות מסוימות התייחסו אל הרגע הזה כטקס מעבר מילדות לבגרות. ישנן תרבויות בהן עדיין מתייחסים לרגע הזה באופו חגיגי.

בסדנאות חכמת הלבנה אנחנו פורמות ומתבוננות בקשר הזה, במערכת היחסים שלנו עם המחזור החודשי. והתחלת ההתחלות היא ההתייחסות של אמהותינו למחזור שלהן וההתייחסות שלהן לווסת הראשונה שלנו.

הגיע בהחלט הזמן לשנות את ההעברה הבין דורית האוטומטית הזו.

בואו נשנה את זה עכשיו. למען בנותינו. למען נכדותינו, למען שבעת הדורות הבאים.

אני מזמינה אותך ואת בתך לטקס מעבר. כזה שהיה מגיע לך שיהיה לך. כזה שמגיע לבתך שיהיה לה.

בטקס נשב ונשוחח על מתנת הווסת, נלמד את המחזוריות הנשית וכיצד להשתמש בה ככלי עוצמתי, נכין ביחד חפץ עוצמה שילווה כל אחת מכן בימי הווסת שלכן. נשזור תפילה וכוונה וניצור העברה בין דורית חדשה- בריאה ומיטיבה.

פעם בחודש אני יורדת מביתי על ההר אשר במדבר ומגיעה בכל פעם למקום אחר בארץ כדי להעביר את סדנת חכמת הלבנה לנשים/ אני פותחת כעת גם את האפשרות והמרחב לקבוע טקס מעבר אישי לך ולבתך.

בברכת מחזוריות מעצימה לנו ולבנותינו.

גליה.

Comments


bottom of page